İlk İşitme Cihazı Deneyimi

İşitme cihazı, bireyin işitme kaybına uygun seçilmişse ve kulak yapısına da uygunsa cihaz, kullanıcısına herhangi bir ağrı veya acı vermeyecektir. İlk kullanımda gözlenen kulakta yabancı cisim algısı ise ortalama bir haftada yok olmaktadır. İlerleyen zamanlarda kullanıcı çoğu zaman işitme cihazı kullandığını unutmaktadır. Hasta cihazını aldığı ilk günden itibaren uygun kontrol aralıkları ile takip edilmeli ve cihazını uyanık kaldığı müddetçe gün içerisinde kullanmalıdır. Uyku ve banyo haricinde işitme cihazları olması gereken yerde, kulaklarda olmalıdır. Cihazın sürekli ve düzenli kullanımı, alışma ve faydalanma sürecini doğrudan etkilemektedir.

 

Karşılaşılan bir diğer durum ise kullanıcının kendi sesini mekanik duymasıdır. Bunun ilk sebebi; normal işiten insanlar, kendi seslerini büyük oranda dış kulakları ile değil geniz boşluğu aracılığı ile doğrudan iç kulakları ile duyarlar. Bunu basit bir deneme ile görebiliriz: Parmaklarımız ile her iki kulak kanalımızı da tıkarsak kendi sesimizin azalmadığını, aksine yükseldiğini görürüz. İşitme cihazı kullanmaya başlayan insanlar ise kendi seslerini büyük oranda işitme cihazı takılı dış kulakları vasıtasıyla duyacaklardır. Yani normal işitenlerin aksine, işitme cihazı kullanan hastalar ağızlarından çıkanı kulakları ile duymaktadırlar. Kendi sesine alışma sürecinin diğer bir nedeni de hastanın sesini cihaz yolu ile farklı frekanslarda da duymaya başlamasıdır. Kullanıcının, yeni duyduğu seslere özellikle de kendi sesinin yeni şiddetine ve tonuna alışması gerekmektedir.

 

İlk kez cihaz kullanan bireylerin karşılaştığı diğer bir durum ise çok fazla gürültüden şikâyet etmeleridir. Bunun sebebi ise hastanın normal algısının değişmesidir. İşitme kayıplı hali ile kendisinin normal olduğunu düşünen birey, cihaz kullanmaya başladığında kendi normal işitme algısını terk etmektedir. İşitme cihazı ile oluşturulan yeni “normal işitme” algısına alışmak da yine zaman isteyen bir süreçtir. Ayrıca işitme kayıplı bireyin uzun zamandır duymadığı buzdolabı, klima, tabak/çatal sesleri gibi hafif sesleri de cihaz yardımıyla duymaya başlaması, kullanıcıyı şaşırtan bir diğer durum olacaktır.